Τελευταία ενημέρωση για τον ΑΣΕΠ

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Δείτε ημερομηνίες και θέσεις που προκηρύσσονται.

Στην πρόσληψη 33 υπαλλήλων, πρόκειται να προβεί το επόμενο διάστημα ο Δήμος Χανίων, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ και δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

ΔΕ Ναυαγοσωστών (6)

ΤΕ Νοσηλευτών (6)

ΠΕ Καθηγητές  Φυσικής Αγωγής (20)

ΔΕ Διοικητικού (1)

Δείτε πληροφορίες εδώ.

Εκδόθηκε η προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως: 12 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Δείτε πληροφορίες εδώ.

ASEP_OIKONOMIKOU_2018

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 03 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε πληροφορίες εδώ.