Προπαρασκευστικά Τμήματα Για Την Εισαγωγή Σε Πανεπιστήμια Του Εξωτερικού.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου- ΙΕΚ– ΤΕΕ που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔOATAΠ. Το ΜUF προσφέρει στους υποψήφιους σπουδαστές εξειδικευμένα προγράμματα προετοιμασίας , (όπου απαιτείται) για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και τμήματα IELTS, TOEFL, GMAT. Από το 1995, η εμπειρία μας αποτελεί την εγγγύηση για την εισαγωγή του υποψηφίου στην σχολή της επιθυμίας του. Οι χώρες των πανεπιστημιακών σχολών που προσφέρονται είναι:

  • Αγγλία
  • Ουαλία
  • Σκωτία
  • Ολλανδία
  • Μάλτα
  • Κύπρο

Στην Κύπρο υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Nicosia University στα
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα καθώς και στα Μεταπτυχιακά Εξ
Αποστάσεως.