Ιταλικα

Εκμάθηση Ιταλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση CELI.

Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων.

Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες.