Προγραμματα Χειρισμου Η/Υ

Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα της:

 • Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel}
 • Υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)

για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής από το ΑΣΕΠ.

Διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα :

 • Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel}
 • Υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)
 • Βάσεων δεδομένων (Microsoft Access)
 • Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint)

για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής από το ΑΣΕΠ. Επίσης διδάσκεται τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel}
 • Υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)
 • Βάσεων δεδομένων (Microsoft Access)
 • Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint)

σύμφωνα με τα πιστοποιητικά Vellum Diploma in IT skills ή MASTER GLOBALCERT.