ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η αναζήτηση και διασφάλιση του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα κεντρικό  θέμα  συζήτησης για πολύ κόσμο. Ο έντονος προβληματισμός των νέων όσο και των γονέων, δημιούργησε μια νέα ανάγκη, για ένα εξειδικευμένου κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού με εξειδικευμένο τεστ κατάταξης των ενδιαφερόμενων σε διαφορετικές ομάδες επαγγελμάτων, βάσει του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου.
Η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στέκεται αρωγός  στην προσπάθεια των ενδιαφερόμενων να  βρουν καθοδήγηση ως κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με  την καθοδήγηση πιστοποιημένου συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, διεξάγεται  το  Career Gate Test (CGT), ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ.  Στη συνέχεια  ο σύμβουλος αναλύει την κατάταξη των ενδιαφερόμενων με δοκιμασμένη ακρίβεια, στη αρμόζουσα  ομάδα επαγγελμάτων και στα επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στον κάθε χρήστη , για την επίλυση του προβληματισμού αυτού.

Το CGT παρουσιάζει  αναλυτικά:
1.    Τις προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια , επισημαίνοντας και τις  διεξόδους τους σε άλλες ειδικότητες.
2.    Η χαρτογράφηση της προσωπικότητας του χρήστη στους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland και καταγράφοντας την αποφασιστικότητα  και την συνέπεια που τον χαρακτηρίζει.
3.    Στο τεστ εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που διασφαλίζει την αξιοπιστία του και πόσο ισοσταθμισμένο είναι.

Σε ποιούς αναφέρεται:
1.    Απευθύνεται σε μαθητές και  σε γονείς πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού
2.    Απευθύνεται σε ενήλικες για τη επιλογή σταδιοδρομίας και εξειδίκευσης
3.    Απευθύνεται σε συμβούλους για εκπαίδευση

ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική- Αναγνωρισμένο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού