ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η επιλογή του επαγγέλματος, το οποίο ιδανικά θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της ευημερίας, της αποδοτικότητας και της δημιουργικότητας του ατόμου αλλά και της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται, αποτελεί μια πολύ σοβαρή επιλογή που δεν πρέπει να καθοριστεί από τυχαία γεγονότα όπως τις επιθυμίες των γονέων, τις τάσεις της εποχής κτλ.

Οι πρώτες ανησυχίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ξεκινούν στην εφηβεία. Κατά την περίοδο αυτή υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο αυτοπροσδιορισμού και αμφισβήτησης για τα ερωτήματα που ταλανίζουν τον έφηβο. Προσπαθεί μέσα από το περιβάλλον που ζει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον του όπως ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω; Να φοιτήσω σε επαγγελματικό λύκειο ή σε γενικό; Να ακολουθήσω κατεύθυνση θεωρητικών ή θετικών μαθημάτων κτλ.

Η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στέκεται αρωγός  στην προσπάθεια των ενδιαφερόμενων να  βρουν καθοδήγηση ως κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με  την καθοδήγηση  πιστοποιημένου συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, διεξάγεται το  ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ, ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ.  Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε:

  • μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου
  • σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
  • εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.