Μαθητικά Τμήματα

Μαθητικά τμήματα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Ι & ΙΙ

Τα robots κατασκευάζονται από την αρχή από το κάθε παιδί και προγραμματίζονται να κάνουν απλές κινήσεις. Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ρομποτικής, με το διεπιστημονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως μηχανική, ηλεκτρονική, αυτόματο έλεγχο, επιστήμες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEM).

Προχωρημένη γνώση στους μαθητές δ, ε, στ δημοτικού πέραν τις εισαγωγής στη ρομποτική. Το πρόγραμμα προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συμμετοχή των μαθητών στους ετήσιους διαγωνισμούς ρομποτική για το επίπεδο του Δημοτικού.

Οι μαθητές δημιουργούν και κατασκευάζουν παιχνίδια στον υπολογιστή με την βοήθεια έμπειρων καθηγητών. Έτσι η μάθηση συνδυάζεται με την διασκέδαση. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται με προγραμματισμό και δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch. 

Τα παιδιά μέσα από μία ψυχαγωγική διαδικασία, μαθαίνουν να προγραμματίζουν με τη χρήση του Scratch (ΜΙΤ). Scratch αποτελεί μία γλώσσα προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένη να κάνει την εκμάθηση διασκεδαστική, απλή και κατανοητή σαν να ενώνουμε τα κομμάτια ενός πάζλ. Οι μαθητές εξοικειώνονται βιωματικά με τα μαθηματικά και τη φυσική δημοτικού, μέσα από το σύνολο των πειραμάτων, την ανάπτυξη και το προγραμματισμός αυτόνομων κατασκευών, τη δημιουργία παιχνιδιών, animation.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η/Υ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Η δημιουργία ιστοσελίδας είναι απαραίτητη πλέον για όλους, για αυτό οι μικροί μας μαθητές κάνουν τα εισαγωγικά μαθήματα για την βασική λειτουργία του διαδικτύου, τους υπερσυνδέσμους και των ιστοσελιδών. 

Οι ιστοσελίδες κατασκευάζονται εύκολα με την βοήθεια πλατφόρμας και την φαντασία του κάθε μαθητή, που προσθέτει την προσωπική του πινελιά. Οι ηλικίες των παιδιών ξεκινούν από 8 χρονών και πάνω.

 

Προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino UNO R3 για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Μέσα από ερευνητικές δράσεις για τα παιδιά του λυκείου, ή βιωματικές δράσεις για τα παιδιά του Γυμνασίου, μαθαίνουν να προγραμματίζουν κυκλώματα και να δημιουργούν αυτοματοποιημένες πλατφόρμες που συναντούν ή χρησιμοποιούν καθημερινά.


Με τη χρήση αισθητήριων ηλεκτρονικών οργάνων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την επιστήμη της φυσικής, τα μαθηματικά, την ηλεκτρονική και τη συνδεσμολογία με σκοπό τη δημιουργία απλών κυκλωμάτων και αυτοματισμών.

ARDUINO
arduino_pic