Προγράμματα για ενήλικες

Πιστοποιήσεις για ΑΣΕΠ: Εκμάθηση Η/Υ και ξένων γλωσσών. Εξειδικευμένα προγράμματα και Ραπτική.