Σεμινάρια Πιστοποίησης Εκπαιδευτών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ένας εκπαιδευτής, μετά από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι σε θέση να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί ενήλικες για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους εκείνους που εκπαιδεύουν ή επιθυμούν να εκπαιδεύουν ενήλικες υποψηφίους για την απόκτηση αναγνωρισμένων διπλωμάτων.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν αυξηθεί σε αριθμό και ο ρόλος του εκπαιδευτή στην ανίχνευση και την αναγνώριση του είδους της μαθησιακής δυσκολίας που έχει ο μαθητής, είναι καθοριστικός.Ο εκπαιδευτής στο επόμενο βήμα, μετά την ανίχνευση, μπορεί να ασχοληθεί με την αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών αυτών.
Η ειδικότητα αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών εκπαιδευτών πληροφορικής για μαθητές κάτω των 12 ετών.
Γνωρίζοντας την εκπαιδευτική μεθοδολογία για τη διδασκαλία πληροφορικής σε μικρούς μαθητές, μπορεί ο εκπαιδευτής να διδάξει την εφαρμογή της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.