Ξενες Γλωσσες

Τμήματα Ενηλίκων

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εκμάθηση Αγγλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση ΤIE και TOEIC. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

Εκμάθηση Γαλλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εκμάθηση Γερμανικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

Εκμάθηση Ρωσικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

ΡΩΣΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ

Εκμάθηση Ιταλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

Εκμάθηση Ισπανικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
VOCATIONAL ENGLISH

Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες.