Ξενες Γλωσσες

Τμήματα Ενηλίκων

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εκμάθηση Αγγλικών σε ταχύρυθμα τμήματα 50 ωρών,  διάρκειας 4 μηνών  με καθηγητή/τρια, βιβλίο και εξετάσεις για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού (TOEIC,TIE,NOCN,LRN)  στα παρακάτω Τμήματα Ενηλίκων:

  • ADULTS I- PRE LOWER : τμήμα αρχαρίων για την απόκτηση αντίστοιχου πτυχίου Β1 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ.
  • ADULTS II – LOWER : τμήμα προετοιμασίας για την απόκτηση του πιστοποιητικού σε επίπεδο Β2 – ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ.
  • ADULTS III – EXPERT : τμήμα για μαθητές με καλές γνώσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού σε επίπεδο C1 – ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ.
  • ADULTS IV- PROFICIENCY: τμήμα για μαθητές προχωρημένων γνώσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού σε επίπεδο C2- ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ.

Εκμάθηση Γαλλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας σε ολιγομελή  τμήματα 100ωρών , διάρκειας 6 μηνών  με καθηγητή/τρια, βιβλίο , για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού  .

Τα τμήματα διαμορφώνονται σε Αρχαρίων αλλά και σε Προχωρημένων Γνώσεων για Προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των διπλωμάτων (Β1 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ, Β2 – ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, C1 – ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, C2- ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ.

Άρτια εκπαιδευμένοι διδάσκοντες, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, εντατική συμβουλευτική υποστήριξη & ευέλικτο ωράριο διεξαγωγής τμημάτων.

Εκμάθηση Ρωσικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

ΡΩΣΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ

Εκμάθηση Ιταλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

Εκμάθηση Ισπανικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίπεδο: 

B2 – Lower

C2 – Proficiency

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
VOCATIONAL ENGLISH

Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες.