Η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καινοτομεί  για άλλη μία φορά, ιδρύοντας  Ακαδημία Ρομποτικής στα Χανιά. Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσμο βασισμένο στην τεχνολογία και άκρως ανταγωνιστικό.  Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic). Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ρομποτικής, με το διεπιστημονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως μηχανική, ηλεκτρονική, αυτόματο έλεγχο, επιστήμες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEAM).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Ακαδημία Ρομποτικής της ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ προσφέρει μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Δημιουργίας Παιχνιδιών στον Η/Υ και Ιστοσελίδων. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι προσφέρει κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των «Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα», όπως αυτές καθορίζονται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Δεξιότητες Ευρώπης 2020»), εκπαιδεύοντας τους μαθητές της στα παρακάτω:

 Να μετατρέψουν την μάθηση σε διασκέδαση, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες,

 

  • Να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις κατασκευαστικές δεξιότητες τους
  • Να εισαχθούν στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας
  • Να αναπτύξουν Συνεργατικότητα, Κριτική σκέψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Προσαρμοστικότητα, Αυτοκαθοδήγηση
  • Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης
  • Να εκτιμήσουν και να αντιληφθούν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας
  • Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους
  • Να προετοιμαστούν για έναν γρήγορα αναπτυσσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο