ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Philips University είναι θεμελιωμένο πάνω στις πιο σύγχρονες ακαδημαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές και είναι γεννημένο μέσα απο τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών. Έχει όλα τα εχέγγυα να καταστεί ενα κορυφαίο πανεπιστήμιο σε παγκόσμια κλίμακα, προσφέροντας άριστη εκπαίδευση, έρευνα και υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με επίκεντρο πάντα το φοιτητή. 

Στο πλαισιο του στρατηγικού πυλώνα της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί τη χώρα μας διεθνές κέντρο παροχής ανώτερης εκπαιδευσης, βασικός στρατηγικός στόχος του Philips University ειναι να καταστεί ανταγωνιστικό μεταξύ πανεπιστημίων που διακρίνονται διεθνώς, με μέσα και μηχανισμούς την ποιότητα, την αριστεία και την καινοτομία στους τρείς βασικούς τομείς της δραστηριότητας του, δηλαδή στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην προσφορά στην κοινωνία.

Γιατί ενας φοιτητής να επιλέξει το Philips University για τις σπουδές του;

Το Philips University δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των φοιτητών με μια ολοκληρωμένη φοιτητοκεντρική προσέγγιση για επιστημονική, προσωπική και επαγγελματική καταξίωση. Κύριο μέλημα του είναι η ποιότητα, η επιστημονικότητα και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η συνάφεια τους με τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας, της βιομηχανίας και της εργασιακής αγοράς, με έμφαση στην διασφάλιση απασχολησιμότητας και εργοδότησης των πτυχιούχων του.

Επιπλέον, το Philips University ανέπτυξε το απαιτούμενο διδακτικό υλικό για προσφορά τόσο συμβατικών όσο και εξ αποστάσεως προγραμμάτων και μαθημάτων διαδικτυακά και εξ αποστάσεως, και κατάρτησε σχετικά το διδακτικό του προσωπικό. Επίσης, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προετοιμασίες για συνολική διεκπεραίωση ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών και διεργασιών στο Πανεπιστήμιο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Προγράμματα Σπουδών

  • BA in Accounting and Finance
  • BA in Business Studies
  • BA in Public Relations and Communication
  • BSc in Computing and Information Technology
  • BSc in Nursing (πιστοποίηση σε εξέλιξη)
  • Νομικά, πτυχίο Νομικής (LL.B)
  • MSc in Corporate Finance with Corporate Governance
  • Master in Business Administrator (MBA)
  • MSc στη Συμβουλευτική στις Εξαρτήσεις (πιστοποίηση σε εξέλιξη)
  • PhD in Business & Management

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το Philips University θα χορηγήσει υποτροφίες ίσες με το 50% των διδάκτρων σε όσους γίνουν δεκτοί για σπουδές σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών στο Philips University, για τα δύο πρώτα έτη με δικαίωμα συνέχισης της υποτροφίας στα επόμενα έτη, με βάση την επίδοση τους.