Μαθητικά Προγράμματα

Μαθητές 8- 16 χρονών διδάσκονται Η/Υ, ρομποτική, κατασκευή παιχνιδιών με προγραμματισμό.