Ιταλικά

Η Ελλάδα με την Ιταλία είναι 2 χώρες με εξαιρετική σχέση όσον αφορά τις σπουδές, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Επομένως η γνώση της ιταλικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό εφόδιο για περισσότερες εργασιακές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες.

Εκμάθηση Ιταλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα εξ’ αποστάσεως ενηλίκων που λειτουργούν στο φορέα μας είναι:

Τμήμα Επίπεδο Β1 (για αρχάριους):
Διάρκεια:
80 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση & απεριόριστη ασύγχρονη στο διάστημα των 6 μηνών, δυο ώρες από δύο φορές την εβδομάδα.
Αριθμός σπουδαστων:4-8 σπουδαστές
Κόστος: 500€ (περιλαμβάνει μαθήματα)
Φορείς πιστοποίησης: ΚΠγ, CELI
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: αρχάριο επίπεδο

Τμήμα Επίπεδο Β2 ( για κατόχους Celi2):
Διάρκεια: 80 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση & απεριόριστη ασύγχρονη στο διάστημα των 6 μηνών, δυο ώρες από δύο φορές την εβδομάδα.
Αριθμός σπουδαστων:4-8 σπουδαστές
Κόστος: 500€ (περιλαμβάνει μαθήματα).
Φορέας πιστοποίησης: ΚΠγ, CELI
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: τουλάχιστον επίπεδό CELI2 (το επίπεδο αξιολογείται με τεστ κατάταξης)

Ιδιαίτερα μαθήματα Επιπέδων Β1, Β2
Διάρκεια:
όσες ώρες χρειαστεί ο σπουδαστής
Αριθμός σπουδαστων:1-2 σπουδαστές
Κόστος: κόστος ιδιαιτέρου κατόπιν επικοινωνίας. 
Φορείς πιστοποίησης: ΚΠγ, CELI