Προετοιμασία για IELTS

Το IELTS είναι το πιστοποιητικό της Αγγλικής Γλώσσας ειδικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για περιπτώσεις μετανάστευσης σε όλο τον κόσμο. Η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εδώ και 30 χρόνια αναλαμβάνει με επιτυχία την προετοιμασία φοιτητών και ενηλίκων όπου επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

Το IELTS αναγνωρίζεται από πάνω από 9.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από 2,7 εκατομμύρια εξετάσεις.

Στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδα Β1 (με βαθμολογία από 3 έως 4), Β2 (με βαθμολογία από 4.5 έως 5.5), Γ1 (με βαθμολογία από 6 έως 7) και Γ2 (με βαθμολογία από 7.5 και πάνω).

Τα τμήματα IELTS είναι ένα μείγμα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται από τον υπολογιστή του κάθε σπουδαστή στο χώρο του  ζωντανά σε πραγματικό χρόνο.

Με την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση οι σπουδαστές έχουν διαθέσιμο υλικό για την προετοιμασία του μαθήματος.

Τμήμα IELTS:

Διάρκεια: 30 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 1,5 μήνα

Αριθμός Σπουδαστών: 4-6 σπουδαστών

Κόστος: 180€

Ιδιαίτερα IELTS:

Διάρκεια: όσες ώρες χρειαστεί ο σπουδαστής
Αριθμός σπουδαστων:1-2 σπουδαστές

Κόστος: κατόπιν συνεννόησης