Ιταλικα

Εκμάθηση Ιταλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση CELI. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα …