Σεμιναρια για Επιχειρησεις

Αποκλειστικά για επιχειρηματίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Έμπειροι επαγγελματίες του ιατρικού και νοσηλευτικού χώρου, δείχνουν τρόπους ανταπόκρισης σε επείγοντα, απειλητικά για τη ζωή περιστατικά, με σκοπό να παράσχει κάποιος αποτελεσματική αρχική φροντίδα. Το σεμινάριο αυτό είναι εκπαιδευτικό, διδάσκει πρώτες βοήθειες και αναζωογόνηση, και οδηγεί σε πιστοποίηση.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

Προγράμματα

 ->  Πλήρης Εκπαίδευση ->  Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS) ->  ΚΑΡΠΑ-Απινίδωση ->  Πρώτες Βοήθειες (Αντιμετώπιση Κοινών Τραυματισμών)       ->  Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες ->  Επείγουσα Παιδική Βοήθεια

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

 ->  Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία  ->  Επείγοντα Περιστατικά ->  Ανανέωση Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και η νέα υγειονομική νομοθεσία:
Όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλοι χειριστές τροφίμων και ποτών με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσης τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιούς αφορά;
Το σεμινάριο αυτό αφορά το προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν επεξεργάζονται, αποθηκεύουν , μεταφέρουν και διακινούν τρόφιμα. (π.χ. κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία)

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ώρες και διεξάγεται στην ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική. Αμέσως μετά τα μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις και αποκτούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της κατάρτισης, που εκδίδονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ..

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και η νέα υγειονομική νομοθεσία:
Όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλοι χειριστές τροφίμων και ποτών με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσης τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.