Ρομποτικη για παιδια

Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ρομποτικής, με το διεπιστημονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά ηλικίας 8-16 ετών, να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως μηχανική, ηλεκτρονική, αυτόματο έλεγχο, επιστήμες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEAM).

 

Τα μαθήματα γίνονται δυο φορές την εβδομάδα και στο τέλος παρουσιάζονται οι μηχανικά κινούμενες κατασκευές των παιδιών στο κοινό.

Το πρόγραμμα προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συμμετοχή των μαθητών στους ετήσιους διαγωνισμούς ρομποτική για το επίπεδο του Δημοτικού.

Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic).

Να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις κατασκευαστικές δεξιότητες τους,
Να εισαχθούν στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας,
Να αναπτύξουν Συνεργατικότητα, Κριτική σκέψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Προσαρμοστικότητα, Αυτοκαθοδήγηση,
Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης,
Να εκτιμήσουν και να αντιληφθούν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας,
Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους,
Να προετοιμαστούν για έναν γρήγορα αναπτυσσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο.