ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ρομποτικη για παιδια

Η πρώτη Ακαδημία Ρομποτικής στα Χανιά, αναπτύσσει τις δεξιότητες του μαθητή χρησιμοποιώντας σύγχρονές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις.
Στο Πανεπιστήμιο Columbia αναφέρεται το βασικό ερώτημα : “Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;”
Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει το “STEM”. Tο αρκτικόλεξο, προέρχεται από τις λέξεις Science Technology Engineering and Mathematics και αποτελεί μία προσέγγιση στην Εκπαίδευση σχεδιασμένη έτσι ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του.
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και η Πληροφορική μπορούν να αποτελέσουν τα εργαλεία που θα συμβάλουν στη εκπαίδευση του μαθητή. Επιδίωξη δεν αποτελεί μόνο η εξοικείωση με την τεχνολογία, αλλά κυρίως να αποτελέσει το κίνητρο του μαθητή να εξερευνήσει ποικίλα γνωσιακά αντικείμενα.

Τι προσφέρει στον μαθητή;
Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής έχουν θετική επίδραση όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την ενίσχυση μεταγνωστικών ικανοτήτων, βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και ωθούν τα παιδιά να θέτουν στόχους και να προωθούν τα κίνητρα τους. Έτσι, οι μαθητές αναπτύσσουν και αποκτούν:

 • Ερευνητικό πνεύμα και επιστημονική μεθοδολογία
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική
  και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α.).
 • Χρήσιμες τεχνολογικές δεξιότητες (εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού)
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, εξοικείωση με την ομαδο-
  συνεργατική μέθοδο εργασίας
 • Αξιοποίηση τεχνικών επίλυσης προβλήματος
 • Διαχείριση του έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργων και πόρων)
 • Διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων.
 • Αυτό-οργάνωση και έλεγχο της πορείας της εργασίας.

Προσφέρονται 4 τμήματα:
1. Εισαγωγή στις Επιστήμες (Academy I, 6 – 10ετών)
2. Εισαγωγή στη Ρομποτική (Academy II, 10 -12ετών)
3. Κατασκευάζω και προγραμματίζω (AcademyIII, 10 – 12ετών)
4. Advance Robotics (AcademyIV, 13+ετών)

Σας περιμένουμε έως την Παρασκευή 24/09/2021 στους χώρους της ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ (Κ. Χιωτάκη 8 και Α. Παπανδρέου), για εγγραφές στα χειμερινά τμήματα. Θέσεις περιορισμένες.