Προστασια Προσωπικων Δεδομενων

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ μελετώντας πάντα τις ανάγκες των επαγγελματιών, υπαλλήλων, ανέργων και μαθητών σας ανακοινώνει ότι παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης-κατάρτισης DPO και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024 για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DATA PROTECTION OFFICER  (DPO)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως στο νέο κανονισμό. Σύμφωνα με τον GDPR όσες εταιρείες και οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και να συμμορφωθούν με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Οι εξελίξεις είναι άμεσες και απαιτείται ετοιμότητα των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • στελέχη επιχειρήσεων όπου δύναται να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR)
 • σε αποφοίτους νομικών ή θετικών σχολών που έχουν σκοπό να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον κλάδο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως: (Διεύθυνση Marketing, Διοίκηση, Οικονομική Διεύθυνση, Διεύθυνση Πληροφορικής, IT Managers, Υπεύθυνους Ασφαλείας κ.α.
 • στελέχη Τραπεζικών Συστημάτων
 • Φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την καινοτομία
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους
 • στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO.

Στοχεύει σε:

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α.).
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την αποφυγή κυρώσεων.
 • Πρακτική Εφαρμογή, παρακολούθηση υλοποίησης και επίλυση προβλημάτων.
 • Εξειδίκευση και ειδικές δεξιότητες στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Κατανόηση και δεξιότητες ανάλυσης και εφαρμογής συστήματος.

 

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

A. Εισαγωγικά – Φυσική ασφάλεια GDPR
B. Νομικά – Οργανωτικά GDPR
C. Τεχνικά – Ασφάλεια πληροφοριών GDPR (α’ μέρος)
D. Τεχνικά – Ασφάλεια πληροφοριών GDPR (β’ μέρος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου “DPO” είναι 35 ώρες. Για εγγραφές που θα γίνουν μέχρι 10/5/2018 ειδική έκπτωση 50% της αρχικής τιμής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Μετά την διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία από τον φορέα πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού GlobalCert για την απόκτηση του πιστοποιητικού DPO κατά ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO:17024

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ « ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το νέο  «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR» και οργανώστε τη διαδικασία συμμόρφωσης στη δική σας επιχείρηση!

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως στο νέο κανονισμό.

Όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που συλλέγουν, διατηρούν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα προσώπων (π.χ. εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών ή τρίτων) έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το πεδίο εφαρμογής του GDPR είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ε.Ε. αλλά και επιχειρήσεις που απευθύνουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα που βρίσκονται στην Ε.Ε., οπουδήποτε στον κόσμο και εάν είναι εγκατεστημένες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται, σε όσα στελέχη ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.) και συγκεκριμένα:

• Στελέχη Δημοσίου φορέα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ)
• Στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη.
• Εταιρείες του χώρου νέων τεχνολογιών, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες
• Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιεςπου συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Κατανόηση των νέων υποχρεώσεων με βάση τον GDPR
 • Γνώση των Δικαιωμάτωντων υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίαςκαι του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α.)
 • Κατανόηση του ρόλου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) και των καθηκόντων του
 • Κατανόηση των ρίσκων από τη μη-συμμόρφωση

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

A. Εισαγωγή στον κανονισμό GDPR
B. Ανάλυση του Κανονισμού
C. Πρόσωπα προς το οποία απευθύνεται ο κανονισμός
D. Σύστημα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Μετά την διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία από τον φορέα πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού GlobalCert για την απόκτηση του πιστοποιητικού «GDPR” 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR” είναι διάρκειας 8 ωρών.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σημειώσεις της ύλης που θα παρουσιαστεί
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη μετά την λήξη του σεμιναρίου για βοήθεια και συμβουλές

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ « ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με τον νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Η εφαρμογή του Κανονισμού θέτει αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα που θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένα πρόστιμα έως και 20.000.000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός προβλέπει ως υποχρεωτικό, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) διορίζεται πρόσωπο που διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πέραν τούτου, κάθε φορέας πρέπει να προβεί σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των πληροφοριακών διαδικασιών και ροών, την εξέταση της νομιμότητας της επεξεργασίας, την εκτίμηση αντικτύπου κ.α.

Ποιους αφορά

Όσους επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένες ή μη μεθόδους προσωπικά δεδομένα ή εκτελούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, αφορά φορείς του δημοσίου τομέαυπηρεσίες ΥγείαςΝΠΔΔ, όπως και ιδιωτικές εταιρίες και επιχειρήσεις που διατηρούν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες τους, τους προμηθευτές τους, το προσωπικό ή και τρίτους.

Η συμμόρφωση απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη επί του αντικειμένου αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κ. Χιωτάκη 8 – Α. Παπανδρέου 73134 Χανιά
Τηλ. 28210 54002 – 28210 54003
e-mail: memo.educ@gmail.com

Δείτε προγράμματα για τον ΑΣΕΠ και για τον ΑΣΕΠ Οικονομικών.