noimatiki

Νοηματική Γλώσσα

Τμήματα Νοηματικής Γλώσσας

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένη και ως η επίσημη γλώσσα τους με νομοθετική ρύθμιση του ελληνικού κοινοβουλίου (ν.2817/2000). Το γεγονός οτι η Ε.Ν.Γ. αποτελεί την γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι απεικονίζει την ελληνική γλώσσα ή ότι προέρχεται από αυτήν. Αντίθετα πρόκειται για αυτόνομο γλωσσικό σύστημα με δικούς της κανόνες και δικό της συντακτικό.

Η Ε.Ν.Γ. είναι οπτικο-κινησιακή γλώσσα. Βασίζεται στην κίνηση των χεριών, στην στάση ή την κίνηση του σώματος καθώς και στις εκφράσεις του προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα. Διαθέτει λεκτικές και συντακτικές δομές για να εκφράσει οποιοδήποτε αφηρημένη έννοια.

Βασικό συστατικό της Ε.Ν.Γ. είναι οι χειρομορφές. Η χειρομορφή είναι το σχήμα που παίρνει η παλάμη καθώς και η διάταξη των δαχτύλων τα οποία σε συνδυασμό με:

 • Τον προσανατολισμό της παλάμης
 • Την κίνηση του χεριού, την στάση και κίνηση του σώματος
 • Τις εκφράσεις του προσώπου
 • Και την θέση της χειρομορφής (πάνω στο σώμα η στον χώρο) μπορεί να αποδώσει κάθε νόημα.

Η Ελληνική Νοηματική δεν είναι η μοναδική, υπάρχει μεγάλος αριθμός νοηματικών γλωσσών ανά το κόσμο (σχεδόν κάθε γλώσσα έχει και την αντίστοιχη της στην νοηματική). Παρόλο που οι περισσότερες βασίζονται στις ίδιες αρχές (χειρομορφές, στάση σώματος, κίνηση) δεν είναι αμοιβαία κατανοητές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας νοηματιστής Ε.Ν.Γ. δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την αμερικάνικη ή ισπανική νοηματική γλώσσα και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νοηματικές γλώσσες, όπως και οι ομιλούσες, δημιουργούνται και εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της ανάγκες μιας κοινότητας: Άλλες οι ανάγκες της ελληνικής κοινότητας κωφών και άλλες οι ανάγκες της π.χ. κινέζικης κοινότητας κωφών.

Η Νοηματική απευθύνεται

Η γνώση της νοηματικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Κωφών. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008.

Απευθύνονται σε

 • Ακούοντες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την ΕΝΓ, άτομα με προβλήματα ακοής που δεν διαθέτουν την επαρκή γνώση της και επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.
 • Επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο και να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια. Για παράδειγμα δάσκαλοι, καθηγητές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με άτομα με προβλήματα ακοής και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.
 • Διερμηνείς στη Νοηματική Γλώσσα που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στην μεθοδολογία της διερμηνείας.
 • Όποιον ενδιαφέρεται ν’ αποκτήσει επάρκεια στην Νοηματική Γλώσσα η οποία απαιτείται από το Υπουργείο Παιδείας για πρόσληψη σε ΣΜΕΑ.

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής.

Το K.E.Ν.Γ. μεριμνώντας για τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεις που δεν διαθέτουν σχολή νοηματικής, ανέπτυξε σύστημα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Τα μαθήματα παραδίδονται σε  ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα Χανιά και σε Ιωάννινα, Δράμα, Κομοτηνή, Ηράκλειο και στο άμεσο μέλλον θα εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις.

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό τηλεκπαίδευσης αλλά και αναπτύσσοντας επιπλέον λογισμικό όπου χρειάζεται, το Κ.Ε.Ν.Γ. διασφαλίζει την απροβλημάτιστη και υψηλού επιπέδου διδασκαλία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα.

Η διδασκαλία εξ’ αποστάσεως

 • Οι μαθητές της εξ’αποστάσεως διδασκαλίας βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να βρίσκονται σε ζωντανή οπτική σύνδεση με τον Δάσκαλο.
 • Ο Δάσκαλος είναι σε θέση να βλέπει, μέσω λογισμικού βιντεοδιάσκεψης, τους μαθητές και αντίστροφα, οι μαθητές είναι σε θέση να βλέπουν τον δάσκαλο σε μια μεγάλη αυτόνομη οθόνη.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο δάσκαλος προβάλλει μέσω εξειδικευμένου λογισμικού το υλικό του μαθήματος (εικόνες, έγγραφα και βιντεο) στους μαθητές σε ξεχωριστή αυτόνομη οθόνη και οι μαθητές είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το υλικο αυτό.
 • Πέραν των on-line μαθημάτων, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ασκήσεις και υλικό στους μαθητές για να εξασκούνται μόνοι τους στο σπίτι.

Έναρξη Μαθημάτων

 • Η Έναρξη των μαθημάτων είναι 3 φορές τον χρόνο τους μήνες Ιούλιο, Οκτώβριο και Φεβρουάριο και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις  της ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ.
 • Με την ολοκλήρωση του τετάρτου (4) κύκλου, σας δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.
 • Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε Νοέμβρη, Απρίλιο και Ιούνιο.
 • Εξετάζονται σε 3 πεδία (Κείμενα, Βίντεο και Εικόνες). Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποιο πεδίο έχει δικαίωμα να το δώσει όσες φορές θέλει μέχρι να το περάσει ενώ κατοχυρώνει αυτά που έχει περάσει και δεν χρειάζεται να εξεταστεί ξανά σε αυτά.


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ