Επαγγελματικη Καταρτιση

Σεμινάρια Εξειδίκευσης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ

Το πρόγραμμα οδηγεί σε λήψη πιστοποιητικού εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο των μηχανογραφημένων λογιστηρίων. Οι εξεταζόμενες λογιστικές δεξιότητες σε συνδυασμό με την κατάρτιση στους Η/Υ αποτελούν απαραίτητα εφόδια και εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 6 μήνες

 

Το σεμινάριο αυτό, έρχεται να καλύψει με σύγχρονα εργαλεία μάθησης και εποπτικά μέσα, το κενό που υφίσταται σε ουσιαστική εκπαίδευση και πιστοποίηση Γραμματέων στην ελληνική αγορά. Το παρόν πιστοποιητικό επικυρώνει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτωντων  κατόχων  του  στον  τομέα  της  Διοικητικής  υποστήριξης  μιας  επιχείρησης ή οργανισμού προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Διάρκεια: 6 μήνες

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το σεμινάριο αυτό, έρχεται να καλύψει με σύγχρονα εργαλεία μάθησης και εποπτικά μέσα, το κενό που υφίσταται σε ουσιαστική εκπαίδευση και πιστοποίηση Γραμματέων στην ελληνική αγορά. Το παρόν πιστοποιητικό επικυρώνει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των  κατόχων  του  στον  τομέα  της  Διοικητικής  υποστήριξης  μιας  επιχείρησης ή οργανισμού προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Διάρκεια: 6 μήνες

 

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος την χρήση Η/Υ και των κατάλληλων εφαρμογών της έντυπης και της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.


Διάρκεια: 6 μήνες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους για την εκπαίδευση προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδεύεται στον τρόπο ανταπόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά καθώς και στο Ποινικό Δίκαιο.


Διάρκεια: 6 μήνες

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος την χρήση Η/Υ και των κατάλληλων εφαρμογών της έντυπης και της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.


Διάρκεια: 6 μήνες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ