Αγγλικα

Εκμάθηση Αγγλικών σε ταχύρυθμα τμήματα, που οδηγούν σε πιστοποίηση NOCN και TOEIC. Οι καθηγητές έχουν περάσει από σεμινάρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Τα τμήματα αυτά οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, που αναγνωρίζεται από τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα.

Είναι ολιγομελή και με πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Τα τμήματα αυτά οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, που αναγνωρίζεται από τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα.

Είναι ολιγομελή και με πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων.