Ρώσικα

Οι ανάγκες εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας ολοένα και αυξάνουν στην Ελλάδα. Οι ανάγκες της εποχής του σήμερα κατατάσσουν τη Ρωσική ως μια δυναμική γλώσσα με αποτέλεσμα η εκμάθηση της να κρίνεται απαραίτητη.

Τα Ρωσικά είναι μια αξιόλογη επένδυση στα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και εμπορικό τομέα. Ο τουριστικός τομέας έχει γίνει πια τόσο απαιτητικός που ένα πτυχίο και η γνώση μόνο Αγγλικών δεν επαρκούν.

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας αποτελεί πλέον το εφαλτήριο των ατόμων που αναζητούν εργασία στον τουριστικό τομέα καθώς για τους Ρώσους τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί πρώτο σε προτίμηση προορισμό για τις διακοπές τους.

Τμήμα Επίπεδο Β1 (για αρχάριους):
Διάρκεια:
80 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση & απεριόριστη ασύγχρονη στο διάστημα των 6 μηνών, δυο ώρες από δύο φορές την εβδομάδα.
Αριθμός σπουδαστων:4-8 σπουδαστές
Κόστος: 500€ (περιλαμβάνει μαθήματα)
Φορέας πιστοποίησης: Κρατικού Πανεπ/μιου Λομονόσωφ της Μόσχας

Τμήμα Επίπεδο Β2 ( για κατόχους A1, A2):
Διάρκεια: 80 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση & απεριόριστη ασύγχρονη στο διάστημα των 6 μηνών, δυο ώρες από δύο φορές την εβδομάδα.
Αριθμός σπουδαστων:4-8 σπουδαστές
Κόστος: 500€ (περιλαμβάνει μαθήματα).
Φορέας πιστοποίησης: Κρατικού Πανεπ/μιου Λομονόσωφ της Μόσχας

Ιδιαίτερα μαθήματα Επιπέδων A1- C2
Διάρκεια:
όσες ώρες χρειαστεί ο σπουδαστής
Αριθμός σπουδαστων:1-2 σπουδαστές
Κόστος: κόστος ιδιαιτέρου κατόπιν επικοινωνίας. 
Φορείς πιστοποίησης: Κρατικού Πανεπ/μιου Λομονόσωφ της Μόσχας