Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF άρχισε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Στόχος του είναι η παροχή ακαδημαϊκών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί ως κολλέγιο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Y.A. 103548/IA/10-9-2012, ΦΕΚ 2566Β’) και κατά το ιδρυτικό καταστατικό του είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Τα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται, είναι αυτά της Νομικής και της Φυσικής Αγωγής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, υπάρχει το Master 2 για τους αποφοίτους Νομικών σπουδών. Οι φοιτητές του IdEF είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών για το κάθε πρόγραμμα, το Sorbonne Paris Nord απονέμει στους Έλληνες πτυχιούχους τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία και master Νομικής και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Στην Ελλάδα την αναγνώριση αναλαμβάνει το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’).