Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την υποστήριξη του υπολογιστή, και πιο συγκεκριμένα σε διαδικτυακό περιβάλλον.

Υπάρχουν δυο μορφές η σύγχρονη και η ασύγχρονη. Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Ο εκπαιδευτής παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση. Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που είναι και πιο διαδεδομένη, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος.

Στη ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ τα εξ αποστάσεως σεμινάρια είναι δομημένα με την μεικτή μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία αποτελεί ένα συνδυασμό και από τα δύο είδη, ώστε να παρέχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. 

Αγγλικά Εξ αποστάσεως

• Τμήμα Lower
• Τμήμα Proficiency
• Ιδιαίτερα Lower ή Proficiency

Χειρισμός Η/Υ Εξ αποστάσεως

• Εκμάθηση 3 έως 6 ενοτήτων


Photoshop εξ αποστάσεως

• Εκμάθηση Photoshop για αρχάριους

CorelDRAW Εξ αποστάσεως

• Εκμάθηση CorelDRAW για αρχάριους

AUTOCAD 2D & 3D Εξ αποστάσεως

Εκμάθηση AUTOCAD 2D & 3D προχωρημένους και αρχάριους

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Εκμάθηση σωστών πρακτικών για τη θέση Υπάλληλου Υποδοχής Ξενοδοχείου

NOCN Level 2 Certificate in Digital Productivity Skills

Ενότητες: • Introduction to Productive Thinking Skills • Επεξεργασία Κειμένου • Υπολογιστικά Φύλλα • Υπηρεσίες Διαδικτύου

NOCN Level 3 Award in Digital Productivity Skills

Ενότητες: • Productive Thinking Skills • Επεξεργασία Κειμένου • Υπολογιστικά Φύλλα