ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Με καθορισμένα ραντεβού, στη Συμβουλευτική Γονέων οι γονείς έχουν τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με το παιδί τους και αναζητούν μαζί με τον ειδικό επιστήμονα λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίας για την οικογένεια και ενδυναμώνονται στον ρόλο τους.