ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο λειτουργεί από το 1984 στα Χανιά παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας. Μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχει στους σπουδαστές, τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση σε τομείς Πληροφορικής, Τουριστικών επαγγελμάτων, Οικονομίας και Διοίκησης. Σ’ έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν καθορισθεί από τον φορέα αδειοδότησης ΕΟΠΠΕΠ, παρέχονται (6) έξι σύγχρονες αίθουσας διδασκαλίας με συνολική χωρητικότητα 80 ταυτόχρονων καταρτιζομένων και είναι εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης.